За нас

ИСТОРИЯ

ИПАР 2015 ООД

„ИПАР 2015“ООД е български производител на натурални етерични масла, съвременните производствени и технологични схеми, заложени в работния процес, гарантират високо качество на произведената от нас продукция.

Фирмата е основана и започва дейност през 2015 година. Притежава собствени масиви от етерично маслени култури (лавандула, бял равнец, маточина, безсмъртниче, римска и немска лайка) и собствена база за дестилация. Лавандуловите насаждения са разположени основно в землището на с.Просеник, общ.Руен, обл.Бургас, другите масиви се намират в землищата на с.Трънак, с.Белодол и с.Бата в резултат на направените проучвания е установено, че регионът предлага оптимални почвени и климатични условия за отглеждане на лавандула и други етерично-маслени растения и получаването на висококачествени етерични масла от тях.

„ИПАР 2015“ ЕООД е член на:

ИПАР 2015 ООД

постоянно разширява масиви от етерично-маслени култури, като лавандула, бял равнец, безсмъртниче, римска лайка, немска лайка , маточина и др.

Във фирмата работят

20 постоянно заети ,като всяка година назначава около 40 други и търси варианти на устойчивост, добавена стойност и запазване на работната ръка ,чрез подбиране на култури и сортове в стопанството за максимално уплътняване на възможно най-дълъг период. Тенденцията е да се назначат 100 човека на постоянен трудов договор.

ИПАР 2015 ООД

се опитва да създаде комплекс, който не само да произвежда висококачествени биологични етерични масла, но и да бъде привлекателен център за туристи в предвид близостта на курортния комплекс “Слънчев бряг“ намиращ се между северната и южната част на българската черноморска Ривиера.

Адрес:

Село Просеник, 8548

общ. Руен, обл. Бургас, местност „Азмака“

Телефон:

088 8670 312

Имейл:

office@ipar2015.bg

Изпратете запитване